MP-R507 

 • MP-R507    5599 元
 • 产品说明
 • 产品卖点:

  - 智能预热零秒出热水恒温机

  - 面板帅康白,无氧铜水箱,长四排火排

  - 内置新界热水循环

  - 百威专款主板,强邦比例阀,裕祥双速防倒风风机


  技术参数:

  - 面板材质: 钢化玻璃

  - 水温控制: 智能恒温

  - 能效等级: 二级

  - 水箱材质: 无氧铜水箱

  - 排烟方式: 强抽式

  - 产品升数: 12L